Skip to content

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE

Σεπτεμβρίου 26, 2009

Η «Φωνή Κυπρίων» είναι μια ομάδα ανθρώπων από τις δυο κοινότητες, οι οποίοι αξιοποιώντας το άνοιγμα των καντζελιών το 2003, βρέθηκαν μαζί και κατά καιρούς κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις με στόχο τη λύση.

Η πιο κάτω ανακοίνωση ακολουθεί μια σύναξη που είχε γίνει πρόσφατα στην Πάφο, και δίνει ένα στέρεο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί η προσπάθεια των πρώην συντρόφων Χριστόφια και Ταλάτ για να καταλήξουν σε ένα σχέδιο συμφωνίας.

Το πολιτικό στίγμα των ανθρώπων της «Φωνής των Κυπρίων» είναι κατ’ αρχάς το εξωκοινοβουλευτικό τους κοινό σημείο, αλλά και η προέλευση τους από όλες τις παραδοσιακές «σχολές», από αριστερά μέχρι δεξιά…

Διαβάστε, ακούστε, διαδώστε. (Παρατίθεται σε τρεις γλώσσες, δεν έχετε δικαιολογία!)


ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE


Η ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ απευθύνει την ακόλουθη ανακοίνωση προς τις Αρχές και τον λαό της Κύπρου:

Απόφαση

Το Φόρουμ «Φωνή Κυπρίων», έχοντας συνέλθει κι έχοντας εξετάσει την παρούσα φάση του Κυπριακού, εκφράζει βαθειά ανησυχία για την αργή πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έχοντας εξετάσει σε βάθος εκείνες τις πτυχές του Κυπριακού στις οποίες διαφαίνεται σημαντική απόκλιση στις θέσεις των δύο πλευρών, τα μέλη της Φωνής Κυπρίων κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και αποφάσισαν να τα ανακοινώσουν ώστε, τόσο οι δυο ηγέτες όσο και ο λαός της Κύπρου να προσεγγίσουν τις αποκλίνουσες θέσεις με συμφιλιωτικό συμβιβαστικό πνεύμα, προωθώντας έτσι την υπόθεση της λύσης.

 1. Νέα κατάσταση πραγμάτων: Ανεξάρτητα από το αν θα δηλώνεται ευθέως στη συμφωνία που θα υπάρξει κι από το αν θα υπάρχει νέο όνομα (και ύμνος και σημαία) της πολιτείας που θα ενσωματώσει το νέο συνεταιρισμό και μερισμό εξουσίας, δεν μπορεί να υπάρξει ακύρωση της ιδιότητας της Κύπρου ως μέλους του ΟΗΕ και ως μέλους της ΕΕ ή άλλων υποχρεώσεων της Κύπρου που πηγάζουν από την υπογραφή διεθνών συνθηκών.
 2. 2. Ανανέωση του συνεταιρισμού: Το πλαίσιο μιας διευθέτησης για ένα ανανεωμένο συνεταιρισμό έχει ήδη διαγραφεί από το ψήφισμα 1251 (Ιαν. 1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έγινε αποδεκτό από τα δυο μέρη και το οποίο προνοεί ότι: «Μια διευθέτηση στην Κύπρο πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος της Κύπρου με μια μόνο κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και την εδαφική του ακεραιότητα, το οποίο θα αποτελείται από δύο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως διαλαμβάνεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, και ότι μια τέτοια διευθέτηση θα αποκλείει την ένωση ολόκληρης ή μέρους της Κύπρου με οποιαδήποτε άλλη χώρα όπως και οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης».
 3. Πολιτική ισότητα: Το Φόρουμ Φωνή Κυπρίων προσυπογράφει τον ορισμό του ΓΓ που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας (Ψήφισμα 716, Φεβρ. 1990) το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «Παρόλο που η πολιτική ισότητα δε σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή (των δύο κοινοτήτων) σε όλους τους κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της διοίκησης, πρέπει να αντανακλάται μεταξύ άλλων με διάφορους τρόπους: στον όρο το ομοσπονδιακό σύνταγμα του κυπριακού κράτους να εγκρίνεται ή να τροποποιείται με τη συγκατάθεση και των δύο κοινοτήτων· στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης· σε διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δε θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της μιας εκ των δύο κοινοτήτων· και στην ισότητα και τις ταυτόσημες εξουσίες των δύο ομοσπόνδων κρατών.»
 4. Διακυβέρνηση: Ανεξάρτητα από τη μορφή της κυβέρνησης καθώς και από την άμεση ή έμμεση (από τη Γερουσία) εκλογή των ανώτατων εκτελεστικών οργάνων της ομοσπονδίας που θα δημιουργηθεί, είναι σημαντικό να εισαχθούν εκλογικοί μηχανισμοί που θα αποθαρρύνουν εθνικιστικούς ή στενά κοινοτικούς πολιτικούς προσανατολισμούς ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνουν και θα ανταμείβουν τη μετριοπάθεια και τον πολιτειακό πατριωτισμό. Έμμεση κοινή εκλογή από τη Γερουσία, με τις ως άνω διασφαλίσεις, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.
 5. Αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ομοσπονδιακές εξουσίες ώστε να διασφαλίζονται η μία και μόνη διεθνής προσωπικότητα και κυριαρχία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Κύπρου. Τέτοιες διευθετήσεις θα εγγυώνται αποτελεσματικά την ενότητα της χώρας. Αναφορικά με αυτό το θέμα, εξουσίες και αρμοδιότητες των συνιστωσών πολιτειών δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να ακυρώνουν στην πράξη τις πιο πάνω αρχές.
 6. Περιουσίες: Θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός ανάμεσα στα δικαιώματα των ιδιοκτητών και τη διασφάλιση της αρχής της διζωνικότητας όπως αυτή ορίζεται στο ψήφισμα 750 (Απρ. 1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε από τις δύο πλευρές στις Συμφωνίες της 8ης Ιουλίου 2006 και 23ης Μαΐου 2008.
 7. Εδαφικό: Μια συμβιβαστική εδαφική διευθέτηση θα πρέπει να προνοεί τέτοια αναπροσαρμογή ώστε να τεθούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση περιοχές όπου υπήρχε πυκνή συγκέντρωση ελληνοκυπριακού πληθυσμού πριν το 1974 ώστε να καθίσταται δυνατή η επιστροφή μεγάλου αριθμού Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Επ’ αυτού τα μέλη της Φωνής Κυπρίων συμφωνούν ότι οι πρόνοιες των χαρτών που προτάθηκαν από τα ΗΕ το 2004 θα μπορούσαν να αποτελέσουν στέρεα βάση για μια συμφωνία.
 8. Έποικοι: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που εμπίπτουν σε ανθρωπιστικά ζητήματα (π.χ. όσοι συνήψαν μικτούς γάμους και όσοι έζησαν στη βόρεια Κύπρο για δεκαετίες), θα πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες και κίνητρα για επαναπατρισμό των υπολοίπων ώστε να διασφαλιστεί η διακριτή πολιτιστική ταυτότητα των Τουρκοκυπρίων.
 9. Ασφάλεια και εγγυήσεις: Μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα είναι η ισχυρότερη εγγύηση και για τις δυο κοινότητες. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η λύση αποτελεί επιπρόσθετη ουσιαστική εγγύηση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Κύπρο κυρίως επειδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα καλύπτει τόσο τις διακοινοτικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις της Κύπρου ως συνόλου με την Τουρκία και την Ελλάδα. Σε ότι αφορά τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960, η Φωνή Κυπρίων θεωρεί ότι αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο σε μια τελική λύση αν όλα τα άλλα ζητήματα συμφωνηθούν, νοουμένου ότι θα υπάρξουν κάποιες δομικές αλλαγές στη Συνθήκη.
 10. Κύπρος και Τουρκία: Δεδομένου ότι μια επανενωμένη, αποστρατικοποιημένη, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή Κύπρος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει απειλή κατά της Τουρκίας ή άλλης γειτονικής χώρας, η Φωνή Κυπρίων συμφωνεί ότι δεν θα πρέπει να θυσιαστούν συμφέροντα του κυπριακού λαού ως συνόλου στο βωμό μιας αναχρονιστικής συγκρουσιακής αντίληψης των στρατηγικών συμφερόντων της Τουρκίας.
 11. Τουρκική θέση: Η θέση της Τουρκίας που διατυπώθηκε στην 47η συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, τις 19 Μαϊου 2009, ότι, «σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και τη φύση του Κυπριακού ζητήματος, θα πρέπει, στα πλαίσια της λύσης, να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων βασικών ελευθεριών (διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών, και υπηρεσιών) δεν αντιμετωπίζεται θετικά ούτε από τους Ελληνοκυπρίους ούτε από τους Τουρκοκυπρίους, ούτε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ούτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Φωνή Κυπρίων θεωρεί ότι εμμονή της Τουρκίας σε αυτή τη θέση δεν συμβάλλει εποικοδομητικά στη θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
 12. Προετοιμασία της κοινής γνώμης: Η Φωνή Κυπρίων καλεί τους δύο ηγέτες να εργαστούν συστηματικά και με συνέπεια προς την κατεύθυνση προετοιμασίας της κοινής γνώμης για το ομοσπονδιακό μοντέλο το οποίο έχουν ήδη συμφωνήσει.ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE


Kıbrıslıların Sesi, aşağıdaki açıklamayı Yetkililere ve Kıbrıslılara duyurur

Karar Taslağı

11-13 Eylül, 2009’da toplanan ve Kıbrıs sorunu konusunda halen devam eden görüşmeleri değerlendiren Kıbrıslıların Sesi Forumu, görüşmelerin yavaş ilerlediği yönündeki derin endişelerini ifade etme gereğini duyar. İki taraf arasında geniş görüş farklılıkları olduğu görülen Kıbrıs sorunu ile ilgili hususları ele alan Kıbrıslıların Sesi üyeleri, tartışılan tüm konular üzerinde görüş birliğine vardılar ve her iki liderin ve halkın, görüş ayrılıklarına uzlaşıcı bir ruhla yaklaşarak çözüm olasılığını ileri götürmek amacıyla bu görüş birliğini seslendirmeyi kararlaştırdılar.

 1. Yeni oluşum: yenilenmiş bir ortaklığı ve yetki paylaşımını içeren bir devletin yeni bir adı (ulusal marşı ve bayrağı) olması anlaşmada belirtilmiş olsa da, Kıbrıs’ın BM üyeliğinin, AB’ye katılım anlaşmasının ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bağlayan diğer herhangi bir anlaşmanın iptali olamaz.
 2. Yenilenmiş ortaklık: Yenilenmiş bir ortaklığın öngörüldüğü çözüm çerçevesi BM Güvenlik Konseyi’nin Haziran 1999’da, 1251 sayılı kararıyla çizildi ve “Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözüm, tek egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek yurttaşlığı olan ve bağımsızlığı ile toprak bütünlüğü korunan, ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında tanımlanan iki eşit toplumu içeren, iki toplumlu, iki kesimli bir federal Kıbrıs devleti temelinde olmalı, ve böyle bir çözüm kısmen ya da bütün olarak başka bir devletle birleşmeyi, her çeşit taksimi veya ayrılmayı dışlamalıdır.” Şeklinde taraflarca kabul gördü.
 3. Siyasi eşitlik: BM genel sekreterinin tanımladığı şekliyle ve BM Güvenlik Konseyinin Şubat 1990’da onayladığı 716 sayılı aşağıdaki kararı tam olarak onaylarlar: “Siyasi eşitlik federal hükümetin tüm alanlarında ve yönetiminde eşit sayısal eşitlik anlamına gelmezken, bu eşitlik, diğer şeylerin yanı sıra, değişik şekillerde yansıtılmalıdır: Federal Kıbrıs devletinin anayasası, her iki toplumun da rızasıyla onaylanmalı veya tadil edilmelidir; federal hükümetin tüm organlarına ve kararlarına her iki toplumun da etkin bir biçimde katılımı; Federal hükümetin diğer toplumun çıkarları aleyhinde yetkilendirilmesine karşı güvencelerin olması; ve iki federe devletin eşitliği, benzer yetkileri ve fonksiyonları olması.” Yukarıdaki tanımlama o kadar ayrıntılıdır ki özellikle sayısal katılım konusunda herhangi bir tartışmalı durum olmaması gerekir.
 4. Yönetim: Hükümetin şekli ya da federal devletin en yüksek yürütme organlarının doğrudan veya dolaylı (senato yoluyla) seçilmesinden bağımsız olarak, ılımlı tutumları cesaretlendirip mükafatlandırmanın yanı sıra, milliyetçi ve dar toplumsal eğilimleri caydırıcı seçim mekanizmalarını devreye sokmak önemlidir. Yukarıda sözü edilen güvencelerle birlikte senato yoluyla dolaylı seçimler ciddi olarak düşünülmelidir.
 5. Federal yetkiler: Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek bir uluslararası kimliğini ve tek bir egemenliğini güvence altına alabilecek federal yetkiler olmalıdır. Böylesi düzenlemeler ülkenin birliğini etkili bir biçimde garanti edecektir. Bu açıdan, oluşturucu devlet yetkileri, yukarıda belirtilen prensipleri pratikte etkisiz hale getirmemelidir.
 6. Mülkiyet: Mülkiyet sahibi kişilerin hakları ile Gerek 8 Temmuz 2006 ve gerekse 23 Mayıs 2008 anlaşmalarında tanımlandığı gibi ve Nisan 1992’de, 750 sayılı Güvenlik kararında tanımlandığı şekliyle iki kesimlilik ilkesinin güvence altına alınması arasında uzlaşma sağlanması gerekir.
 7. Toprak konusu: Toprak konusundaki herhangi bir uzlaşma, çok sayıda Kıbrıslı Rum göçmenin evlerine ve topraklarına dönebilmelerine olanak sağlanması için 1974 öncesinde Kıbrıslı Rumların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler geri verilmelidir. Bu çerçevede, Kıbrıslıların Sesi üyeleri, BM’nin 2004 yılında sunduğu haritadaki kriterlerin bir anlaşma için temel oluşturabileceği hususunda fikir birliği içindedirler.
 8. Türkiyeli yerleşimciler: Kıbrıslılar ve Türkiyeliler arasındaki evlilikler ve onlarca yıldır Kıbrıs’ta yaşayıp kendini bir Kıbrıslı gibi hissedenler gibi insancıl nedenleri hesaba katarak Kıbrıslı Türklerin kültürel kimliğinin güvence altına alınabilmesi için geriye kalanların ülkelerine dönebilmelerine olanak sağlayacak teşvikler verilmesi gerekir.
 9. Güvenlik ve garantiler: Tüm taraflarca kabul edilen ve bir uzlaşma sonucunda varılan ve uygulanabilir olan bir çözüm, her iki toplum için de en üst düzeyde bir güvenlik şeklidir. Avrupa’nın çözüme sağlayacağı çerçeve ve özellikle bu çerçevenin hem iki toplum ve hem de Kıbrıs’ın Türkiye ve Yunanistan ile ilişkilerini içine alması nedeniyle güvenlik açısından ek bir güvence olacaktır. 1960 Garanti Antlaşmasına gelince, bazı yapısal düzenlemelerden sonra diğer konular üzerinde anlaşmaya varılması durumunda nihai bir çözümü baltalamasına izin verilmemesi gerektiği düşüncesindeyiz.
 10. Kıbrıs ve Türkiye: Yeniden birleştirilmiş, askersizleştirilmiş ve bağımsız federal bir Kıbrıs’ın Türkiye’ye ve bir başka komşu ülkeye tehdit oluşturmayacağı varsayımından hareket ederek Kıbrıslıların Sesi, Türkiye’nin stratejik çıkarlarının çatışmacı bir anlayışla ele alınmasından dolayı Kıbrıs halkının bir bütün olarak çıkarlarının feda edilmemesi gerektiği görüşündedir.
 11. Türkiye’nin pozisyonu: 19 Mayıs 2009’da, Brüksel’de yer alan AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 47. toplantısında Türkiye’nin, Kıbrıs’ta bir çözüm konusunda masaya koyduğu “AB Acquıs’i ve Kıbrıs konusunun doğasına paralel olarak Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm çerçevesinde ada üzerinde AB’nin 4 temel özgürlükleri dahil (insanların, sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest dolaşımı) Türkiye ve Yunanistan’a eşit muamele yapılması gerekir” yönündeki tutumu, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, AB kurumları ve AB’ye üye devletler tarafından hoş karşılanmadığının altını çizmek isteriz. Kıbrıslıların Sesi, Türkiye’nin bu yöndeki ısrarının yapıcı olmadığına inanmaktadır.
 12. Halkı hazırlamak: Kıbrıslıların Sesi, iki liderin anlaşmaya vardıkları federal çözüm modeli yönünde halkı hazırlamak için düzenli olarak çaba harcamaları çağrısında bulunur.ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESI – CYPRIOTS’ VOICE


CYPRIOTS’ VOICE addresses the following announcement to the Authorities and the people of Cyprus:

Decision

The Cypriots’ Voice Forum having convened (11-13 Sep. 2009) and having considered the current negotiations on the Cyprus Problem, feel the need to voice their deep concern at the slow progress of the negotiations. Having taken up those aspects of the Cyprus Problem on which there seems to be wide divergence of the positions of the two sides, the members of the Cypriots’ Voice reached consensus on all issues discussed and decided to voice this consensus so that both the leaders and the people of Cyprus follow suit by approaching the diverging positions in a conciliatory and compromising spirit thus promoting the solution prospects.

 1. The New state of affairs: Regardless of whether it is expressly stated in the agreement to be and of whether there will be a new name (and anthem and flag) of the state embodying the renewed partnership and power sharing, there cannot be revocation of Cyprus’ UN membership and EU accession treaty or of any other treaty obligations of the Republic of Cyprus.
 2. Renewed partnership: The framework of a settlement for a renewed partnership has already been drawn by the UNSC (Resolution 1251, June 1999) and accepted by the parties that “a Cyprus settlement must be based on a State of Cyprus with a single sovereignty and international personality and a single citizenship, with its independence and territorial integrity safeguarded, and comprising two politically equal communities as described in the relevant Security Council resolutions, in a bi-communal and bi-zonal federation, and that such a settlement must exclude union in whole or in part with any other country or any form of partition or secession.”
 3. Political Equality: They fully endorse the UN Secretary General’s definition adopted by the UNSC (Resolution 716, Feb. 1990) which reads as follows: “While political equality does not mean equal numerical participation in all federal government branches and administration, it should be reflected inter alia in various ways: in the requirement that the federal constitution of the state of Cyprus be adapted or amended with the concurrence of both communities; in the effective participation of both communities in all organs and decisions of the federal government; in safeguards to ensure that the federal government will not be empowered to adopt any measures against the interests of one community; and in the equality and identical powers and functions of the two federated states.” The above definition is so comprehensive that there should not be any controversy particularly on the issue of numerical participation.
 4. Governance: Regardless of the form of government as well as of direct or indirect (through senate) election of the highest executive organs of the federal republic to be, it is important to introduce election mechanisms that will discourage nationalist or narrow communal orientations while encouraging and rewarding moderation. Indirect joint election through senate, with such safeguards as stated above, should be seriously considered.
 5. Federal powers: There should be such federal powers as to safeguard the one single international personality and one single sovereignty of the Federal Republic of Cyprus. Such arrangements would effectively guarantee the unity of the country. In this regard, constituent state powers should not negate in practice the above stated principles.
 6. Properties: There should be a compromise between the rights of the owners and the safeguarding of the bi-zonality principle as this is defined in UNSC resolution 750 (Apr. 1992), which definition has been endorsed by both the 8 July 2006 Agreement and by the 23 May 2008 Agreement.
 7. Territory: A compromise territorial adjustment should provide for the return of areas that were densely populated by Greek Cypriots prior to 1974 so that a large number of Greek Cypriot refugees may return to their homes and lands. In this regard, the Cypriots’ Voice members agree that the provisions of the UN maps proposed in 2004 might constitute a sound basis for an agreement.
 8. Turkish mainland settlers: Allowing for humanitarian considerations of intermarriages or of those that have lived for decades in northern Cyprus and may feel now as Cypriots, incentives should be given for the repatriation of the rest so that the cultural identity of the Turkish Cypriots as a distinct cultural identity is safeguarded.
 9. Security and guarantees: A compromise solution accepted by all parties involved and readily implemented is the highest form of security for both communities. The European framework within which a solution will function is an additional substantive safeguard relating to security, particularly as the European framework engulfs both the bi-communal relations and the relations of Cyprus with Turkey and Greece. As for the 1960 Treaty of Guarantee, we do not think that it should, after structural modifications, be allowed to jeopardize a final settlement if an agreement is reached on all other issues.
 10. Cyprus and Turkey: Granted that a reunified, demilitarized, independent, federal republic of Cyprus would in no way pose a threat to Turkey or any other neighbouring country, the Cypriots’ Voice agree that the interests of the people of Cyprus as a whole should not be sacrificed on account of an outdated confrontational understanding of Turkey’s strategic interests.
 11. Position of Turkey: We wish to underline that the position of  Turkey (tabled at the 47th meeting of the EC-Turkey Association Council, Brussels, 19 May 2009), regarding a Cyprus settlement that, “In line with the EU acquis and the nature of Cyprus issue, equal treatment of Greece and Turkey on the Island should also be maintained in the framework of a solution, including the four fundamental freedoms of the EU (free movement of persons, capital, goods and services)” is not welcomed by TCs & GCs, as well as by the EU institutions and the EU Member states. Cypriots’ Voice believes that insistence in this regard by Turkey would not be constructive.
 12. Prepare the public: The Cypriots’ Voice call upon the two leaders to work consistently in the direction of preparing the public for the federal solution model which they have agreed upon.

Advertisements
4 Σχόλια leave one →
 1. Σεπτεμβρίου 26, 2009 10:11

  Πολύ καλή προσπάθεια. Φίλε Στροβολιώτη μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου με e-mail? ‘Εχω μια ιδέα σχετικά με το όλο θέμα…

  Μου αρέσει!

 2. Σεπτεμβρίου 26, 2009 12:11

  Μήπως υπάρχει κάποιος σύνδεσμος στο διαδίκτυο για τη «Φωνή Κυπρίων»;

  Μου αρέσει!

 3. Σεπτεμβρίου 26, 2009 15:59

  Ανναν!

  Σχέδιο Αννάν!

  προπαγανδιστές του σχεδίου ΑΝΝΑΝ!

  ..θα έλεγαν κάποιοι
  🙂

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: