Skip to content

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE

Απρίλιος 29, 2010


ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE


25 Απριλίου 2010

Το Δικοινοτικό Φόρουμ «Φωνή Κυπρίων» μετά από διήμερη συνάντηση στον Αγρό συζήτησε και ανάλυσε:

 • τις προοπτικές λύσης μετά την εκλογή του Ντερβίς Έρογλου ως του νέου ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και κατά συνέπεια του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή στις διακοινοτικές συνομιλίες, και
 • τις πολιτικές και πρακτικές επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης του ΕΔΑΔ σχετικά με το περιουσιακό, και την επανεμφάνιση του «κανονισμού για το απευθείας εμπόριο»,

και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση των δημοσκοπήσεων σχετικά με τις στάσεις των Τουρκοκυπρίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, πιστεύουμε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική βούληση για άμεση και βιώσιμη λύση που θα οδηγήσει στην επανένωση της χώρας μας.
 2. Παρά τις προηγούμενες θέσεις του Ντερβίς Έρογλου, σημειώνουμε την ετοιμότητα που εκφράζεται στην επιστολή του της 23ης Απριλίου 2010 προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για συνέχιση των συνομιλιών «από το σημείο που παρέμειναν […] σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της 23ης Μαΐου 2008». Σημειώνουμε επίσης με μεγάλη ανησυχία την «προσέγγιση δύο κρατών» στην ίδια επιστολή, που δεν θα πρέπει να επικρατεί στο μέλλον των διαπραγματεύσεων. Αν η «προσέγγιση δύο κρατών» προέρχεται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τουρκίας, ή αν είναι η θέση του Έρογλου, τότε δεν θα είναι βοηθητική για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα καθοδηγείται από παρατηρήσεις του Έρογλου όπως «Οι δύο πλευρές, έχουν στη διάθεση τους, ένα σταθερό κεκτημένο των ΗΕ, μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων υπό τη μορφή καθορισμένων παραμέτρων και όγκου εργασίας…»
 3. Αναμένουμε την εντατικοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας προς το τέλος του 2010.
 4. Υπό το πρίσμα της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και την δηλωμένη δέσμευση τους για λύση στην Κύπρο, αναμένουμε μια πιο ενεργή συμμετοχή των κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Ελλάδας μαζί με τη διεθνή κοινότητα, στις προσπάθειες για άρση όλων των εμποδίων που παρακωλύουν μια γρήγορη λύση. Αναμένουμε επίσης συνέχιση των προσπαθειών υπό την αιγίδα των ΗΕ καθώς και την ενεργό συμμετοχή της ΕΕ.
 5. Όσον αφορά στην αυτόματη επανεμφάνιση του «κανονισμού για το απευθείας εμπόριο» στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καλούμε τους ενδιαφερομένους να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσε να υπονομεύσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αυτό που έχει σημασία για τη Φωνή Κυπρίων είναι η επίτευξη της οικονομικής ενσωμάτωσης εντός της Κύπρου και της ΕΕ. Η διάνοιξη των τουρκικών λιμανιών για την Κύπρο, παράλληλα και σε συνδυασμό με την προετοιμασία του εδάφους για ελεύθερο εμπόριο σε ολόκληρο το νησί θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποτελεσματική οικονομική συνεργασία, κοινοπραξίες και οικονομική ενσωμάτωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τέτοιες εξελίξεις θα δημιουργήσουν αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, θα βελτιώσουν τις σχέσεις των κοινοτήτων με την Τουρκία και θα διευκολύνουν τη λύση.
 6. Όσον αφορά στο περιουσιακό, εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για το γεγονός ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος λόγω της περιχαράκωσης των διαπραγματευτών σε θέσεις που ήταν ασύμβατες από την αρχή. Η απόφαση του ΕΔΑΔ, παρά τις επικρίσεις σε επιμέρους πτυχές της, μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία καθώς, όπως τόνισε το Δικαστήριο, το πρόβλημα «θα πρέπει να επιλυθεί όταν όλα τα μέρη αναλάβουν πλήρη ευθύνη για την επίτευξη λύσης σε πολιτικό επίπεδο».
 7. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα διευκολύνει την ενεργό συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο κοινότητες.
 8. Καλούμε τους δύο ηγέτες να προσεγγίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με ένα πνεύμα win-win με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του λαού της Κύπρου στο σύνολο του, και άρα σύμφωνα με την αρχή της ΕΕ «ενότητα στην πολυμορφία».
 9. Καλούμε επίσης τους ηγέτες να λάβουν υπόψη τους το έργο και τη συμβολή των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα στην οικοδόμηση ειρήνης και κοινωνική αλλαγή.


ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE


Basın bildirisi 25 Nisan 2010

İki toplumlu Forum, Kıbrıslıların Sesi, Agros’ta yapılan ve iki gün süren toplantısında   aşağıda belirtilen konuları ayrıntılı olarak tartışmıştır;

 • Dr. Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs Türk Toplumu lideri seçilmesi, ve böylelikle iki toplum arasındaki görüşmelerde müzakereci görevine gelmesi ile başlayan süreçte çözüm olasılıkları, ve
 • son günlerde  alınan AİHM kararının mülk konusu üzerinde politik ve pratik etkileri, ve “doğrudan ticaret tüzüğünün” yeniden ortaya çıkması,

ve şu sonuçlara varılmıştır:

 1. Kıbrıslı Türklerin seçim öncesi dönemdeki tutumlarını inceleyen kamuoyu araştırması bulgularını değerlendirilerek, Kıbrıs Türk toplumunun ülkemizin yeniden birleşmesi ile sonuçlanması olası erken ve kalıcı bir çözüm ile ilgili politik iradelerine bağlı kaldıklarına inanıyoruz.

 1. Eroğlu’nun geçmişteki duruşuna rağmen, 23 Nisan 2010 tarihinde BM Genel Sekreterine gönderdiği mektubundaki “23 Mayıs 2008 ortak bildirisine uygun olarak […] kaldıkları yerden” devam etme ifadeleri ile ortaya koyduğu istekliliğini işaret ederiz. Ayrıca, aynı mektupta belirtilen, ve başlayacak olan müzakereleri etkisi altına almasından kaçınılması gerekilen, “iki devlet anlayışı” ile ilgili derin bir endişe duyduğumuzu da belirtiriz. “İki devletlilik yaklaşımı”, ister Türkiye karar vericilerinin veya Dr. Eroğlu’nun pozisyonu olsun, görüşmelerde olumlu gelişmelere yardımcı olmayacaktır. Dr. Eroğlu’nun «Onlarca yıl süren müzakereler sonucunda oluşmuş parametrelerle Kıbrıs sorunu konusundaki birikimin oluşturduğu somut BM müktesebatı, Ada’daki iki tarafın kullanımına açıktır» şeklindeki söylemleri doğrultusunda müzakere masasının ilerlemesini temenni ederiz.

 1. Müzakere sürecinin 2010 yılının sonlarına doğru bir anlaşmayla sonuçlanması  amacı ile yoğunlaşması ve ivme kazanmasını arzu ederiz.

 1. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Kıbrıs’ta çözüme karşı bağlılık beyanları ışığında, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin ve de uluslararası topluluğun erken bir çözümün önünü tıkayan bütün engellerin kaldırılması konusunda daha aktif katılımlarını bekler, BM’nin iyi niyet misyonu altındaki çabaları ve AB’nin aktif katılımını takdirle karşılıyoruz.

 1. “Doğrudan ticaret tüzüğünün” tekrardan AB kurumlarının gündemine gelmesi konusunda ise, ilgililere müzakere sürecine zarar verici davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Kıbrıslıların Sesi için esas olan, Kıbrıs içerisinde ve AB ile ekonomik entegrasyonun sağlanmasıdır. Tüm adada serbest ticaret zemininin hazırlanması ile paralel ve eş zamanlı olarak Türkiye limanlarının Kıbrıs’a açılması; iki toplum arasında etkili bir ekonomik işbirliği, ortak yatırımlar ve ekonomik entegrasyonun sağlanması amacı ile hayata geçirilmelidir. Böylesi gelişmeler iki toplum arasında birbirine duyulan ihtiyacı artıracak, birbirleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirecek ve sorunun çözümlenmesini kolaylaştıracaktır.

 1. Mülk sorununa gelince, iki müzakerecinin başlangıçtan beri ısrar ettikleri tutumlarının farklılıkları ile ilişkili olarak kaybedilen değerli zaman hakkındaki endişelerimizi de ifade ederiz. Belirli bölümlerine yapılan eleştirilere rağmen, AIHM kararı, mahkemenin “tüm tarafların, bütün sorumlulukları üstlenerek, politik düzeyde bir çözüm bulmaları” söylemine bağlı kalınarak, sorunun çözümünün kolaylaştırılmasının mümkün olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

 1. Müzakereler şeffaf olmalıdır. Bu, iki toplumdaki sivil toplumun aktif  katkısını kolaylaştıracaktır.

 1. Liderlere, müzakere sürecini AB’nin ‘farklılıkların birlikteliği’ prensibi ile uyumlu olarak, kazan-kazan ruhu ve Kıbrıs’ta bulunan tüm insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacı ile ele almaları konularında çağrıda bulunuyoruz.

 1. 9. Ayrıca, sivil toplum örgütlerinin ve genel anlamda diğer sivil toplumun barış çabaları ve sosyal değişim için sağladıkları katkının dikkate alınması için liderlere çağrıda bulunuruz.


ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ – KIBRISLILARIN SESİ – CYPRIOTS’ VOICE


Communiqué 25 April 2010

The Bicommunal Forum “Cypriots’ Voice”, having had a two-day meeting in Agros and having discussed and elaborated on:

 • the solution prospects after the election of Mr. Dervis Eroglu as the new leader of the Turkish Cypriot Community and consequently as the Turkish Cypriot negotiator at the intercommunal talks, and
 • the political and practical implications of the recent ECHR decision regarding the property issue, and the resurfacing of the “direct trade regulation”,

have reached the following conclusions:

 1. Drawing on an informed analysis of opinion poll findings with regard to Turkish Cypriot attitudes during the pre-election period, we believe that the Turkish Cypriot community remains committed to the political will for an early and lasting solution leading to the reunification of our country.
  1. Notwithstanding Mr Eroglu’s past positions, we take note of the readiness expressed in his letter of 23 April 2010 to the UNSG for the continuation of the talks “from where they were left […] in line with 23 May 2008 joint statement”. ”. We also note with deep concern the “two state approach” in the same letter, which should not dominate the future of the negotiations. Whether the “two state approach” emanates from decision makers of Turkey or be it Mr. Eroğlu’s position, it will not be helpful for any positive developments in the negotiation process. We wish to hope that, the negotiating table will be driven by Mr. Eroğlu’s remarks such as: “The two sides have , at their disposal, a solid UN acquis through decades of negotiations in the form of established parameters and body of work…“
 2. We expect intensification and acceleration of the negotiation process with a view to reaching an agreement towards the end of 2010.
 3. In light of the improvement of relations between Turkey and Greece and their declared commitment to a solution on Cyprus, we expect a more active involvement of the governments of Turkey and Greece along with the international community in the efforts towards lifting of all the barriers blocking an early solution, welcoming the efforts under the auspices of the UN and the active participation of the EU.
 4. As regards the automatic resurfacing of the “direct trade regulation” at the level of EU institutional bodies, we call upon those concerned to refrain from acting in ways that might undermine the negotiation process. What matters for the Cypriots’ Voice is that economic integration within Cyprus and the EU should be achieved. Opening of Turkish ports to Cyprus, in parallel and together with preparing the ground for free trade all over the island should be aiming at effective economic cooperation, joint ventures and economic integration between the two communities. Such developments would create interdependence between the two communities, would improve relationships between communities and with Turkey, and would facilitate solution.
 5. As for the property issue, we express our deep concern at the fact that valuable time has been wasted because of the two negotiators entrenchment into positions from the outset being incompatible. The ECHR decision, notwithstanding criticism on particular aspects of it, may facilitate the process, as the Court emphasized that the problem “should be resolved by all parties assuming full responsibility for finding a solution on a political level”.
 6. Negotiations should be transparent. This would facilitate active contribution of civil society in both communities.
 7. We call upon the two leaders to approach the negotiation process in a win-win spirit aiming at satisfying the needs and expectations of the people of Cyprus as a whole, thus complying with the EU principle of “unity in diversity”.
 8. We also urge the leaders to take note of the work and contributions of non-governmental organizations and the civil society at large towards peace building and social change.

Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: