Skip to content

Το προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος: Βατερλό για λυσοφοβικούς, διχοτομιστές και πολιτικούς απατεώνες.

Φεβρουαρίου 5, 2014

 

Στηρίζεται στην πρόταση του Προέδρου της 18ης Δεκεμβρίου Το προσχέδιο του ανακοινωθέντος (ελληνικά και αγγλικά)

Λευκωσία: Το κείμενο, το οποίο υποβλήθηκε παρασκηνιακά από τους Αμερικανούς, στηρίζεται στην πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη της 18ης Δεκεμβρίου και όπως διαμορφώνεται το σκηνικό θα αποτελέσει τη βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών.

 

Οι ηγέτες της λύσης

Οι ηγέτες της λύσης

Ολόκληρο το κείμενο το οποίο αποκαλύπτει το philenews, και το οποίο θα διαβαστεί σε περίπτωση συνάντησης των δύο ηγετών, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ

 

Οι δυο ηγέτες είχαν την πρώτη τους συνάντηση σήμερα υπό την αιγίδα της αποστολής των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα και οι δυο ηγέτες συμφώνησαν στα ακόλουθα:

 

1. Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και η παράτασή της θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η επίλυση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ πρωτίστως θα επωφελούνται οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς και τις ξεχωριστές ταυτότητες και την ακεραιότητα αμφοτέρων,  διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις με τρόπο που προσβλέπει σε αποτελέσματα. Όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Οι ηγέτες θα έχουν ως στόχο να φτάσουν σε επίλυση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιήσουν ξεχωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.

 

3. Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, σαν μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα και μια κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό το χάρτη του ΟΗΕ και η οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια ενιαία Κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την ενωμένη Κυπριακή ιθαγένεια.

 

Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς και θέματα που είναι σαφώς συναφή με τις καθορισμένες αρμοδιότητές της θα προσδιορίζονται από το σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τα συνιστώντα κράτη. Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως και οριστικά όλες τις εξουσίες τους, μακριά από επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα καταπατούν τις νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνιστώντων κρατών, και οι νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών δεν θα καταπατούν ομοσπονδιακούς νόμους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με τα παραπάνω θα δικάζεται από το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν θα μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία στην άλλη.

 

4. Η ενωμένη Κυπριακή ομοσπονδία θα προκύψει από την επίλυση μετά την έγκριση της επίλυσης σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη Κυπριακή ομοσπονδία θα αποτελείται από δυο συνιστώντα κράτη με ίσο καθεστώς. Η δικοινοτική, διζωνική φύση της ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε όλο το νησί. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα αποτελεί τον ανώτατο νόμο του νησιού και θα δεσμεύει όλες τις εξουσίες της ομοσπονδίας και των συνιστώντων κρατών. Η ένωση ολόκληρης ή μέρους της ομοσπονδίας με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιασδήποτε μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων απαγορεύεται.

 

5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα.

 

6. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι έχουν πλήρη εξουσία να συζητούν οποιοδήποτε θέμα σε οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία, όταν χρειάζεται. Διατηρούν την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε μορφής διαιτησία αποκλείεται.

 

7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφύγουν την απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε αρνητικά δημόσια σχόλια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Επίσης δεσμεύονται στις προσπάθειες να εφαρμοστούν μέτρα δόμησης εμπιστοσύνης που θα παρέχουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο.

 

8. Οι ηγέτες ανακοινώνουν επίσης…

(Ότι επιπρόσθετο μπορεί να προκύψει)

 

Το προσχέδιο στα αγγλικά

 

The two leaders had their first meeting today under the auspices of the UN Secretary General’s Good Offices mission. The meeting was held in a friendly and cordial atmosphere and the two leaders have agreed to the following:

 

1. The status quo is unacceptable and its prolongation will have negative consequences for the Greek Cypriots and Turkish Cypriots. The leaders affirmed that a settlement would have a positive impact on the entire region, while first and foremost benefiting Turkish Cypriots and Greek Cypriots, respecting democratic principles, human rights and fundamental freedoms as well as each other’s distinct identity and integrity and ensuring their common future in a united Cyprus within the European Union.

 

2. The leaders expressed their determination to resume structured negotiations in a results-oriented manner. All unresolved core issues will be on the table and will be discussed interdependently. The leaders will aim to reach a settlement as soon as possible and hold separate simultaneous referenda thereafter.

 

3. The settlement will be based on a bi-communal, bi-zonal federation with political equality as set out in the relevant Security Council Resolutions and the High Level Agreements. The united Cyprus, as a member of the United Nations and of the European Union, shall have a single, international legal personality and a single sovereignty which is defined as the sovereignty which is enjoyed by all members States of the United Nations, under the UN Charter and which emanates equally from Greek Cypriots and Turkish Cypriots. There will be a single united Cyprus citizenship, regulated by federal law. All citizens of the United Cyprus shall also be citizens of either the Greek-Cypriot constituent state or the Turkish-Cypriot constituent state. This status shall be internal and shall complement and not substitute in any way the united Cyprus citizenship.

The powers of the federal government and like matters that are clearly incidental to its specified powers, will be assigned by the constitution. The Federal constitution will also provide for the residual powers to be exercised by the constituent states. The constituent states will exercise fully and irrevocably all their powers free from encroachment by the federal government. The federal laws will not encroach upon constituent state laws within the constituent states’ area of competences and the constituent states’ laws will not encroach upon the federal laws within the federal government’s competences. Any dispute in respect thereof will be adjudicated finally by the Federal Supreme Court. Neither side may claim authority or jurisdiction over the other.

 

4. The united Cyprus federation shall result from the settlement following the settlement’s approval by separate simultaneous referenda. The federal constitution shall prescribe that the united Cyprus federation shall be composed of two constituent states of equal status. The bi-zonal, bi-communal nature of the federation and the principles upon which the EU is founded will be safeguarded and respected throughout the island. The Federal constitution shall be the supreme law of the land and will be binding on all the federation’s authorities and on the constituent states. Union in whole or in part with any other country or any form of partition or secession or any other unilateral change to the state of affairs will be prohibited.

 

5. The negotiations are based on the principle that nothing is agreed until everything is agreed.

 

6. The appointed representatives are fully empowered to discuss any issue at any time and should enjoy parallel access to all stakeholders and interested parties in the process, as needed. The leaders of the two communities will meet as often as needed. They retain the ultimate decision-making power. Only an agreement freely reached by the leaders may be put to separate simultaneous referenda. Any kind of arbitration is excluded.

 

7. The sides will seek to create a positive atmosphere to ensure the talks succeed. They commit to avoid blame games or other negative public comments on the negotiations. They also commit to efforts to implement confidence building measures that will provide dynamic impetus to the prospect for a united Cyprus.

 

8. The leaders also announce…

(Whatever may else may arise)

 

Πηγή: philenews

 

– See more at: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/183842/to-proschedio-tou-anakoinothentos-ellinika-kai-anglika#sthash.DEV8sPkB.dpuf

Advertisements
22 Σχόλια leave one →
 1. Ανώνυμος permalink
  Φεβρουαρίου 5, 2014 22:26

  Τζαι ο καθενας ερμηνευκει το καθετι στο προσχεδιο οπως θελει……

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 5, 2014 22:29

   Πιθανότατα. Συνεπώς, η δική σου ερμηνεία που στέκει;

   Μου αρέσει!

   • Ανώνυμος permalink
    Φεβρουαρίου 5, 2014 23:40

    Για μένα είναι ικανοποιητικό το προσχέδιο, υπο τις περιστάσεις είναι καλό.Οταν αγόρασες ένα αυτοκίνητο 20000 ευρώ κ 10 χρόνια μετα
    θες να το πουλήσεις, δεν ζητάς την ίδια τιμή που το αγόρασες,οι απορριπτικοί επιμένουν να πωλήσουν το αυτοκίνητο τους στην τιμή που το αγόρασαν χρονια πριν. Τώρα στο κομμάτι 4 πως ερμηνευεις την λέξη state, η μετάφραση λέει πολιτεία-κρατίδιο ή κράτος. Ένα απλό παράδειγμα της παρερμηνίας του περιεχομένου του προσχεδίου.

    4. The united Cyprus federation shall result from the settlement following the settlement’s approval by separate simultaneous referenda. The federal constitution shall prescribe that the united Cyprus federation shall be composed of two constituent states of equal status. The bi-zonal, bi-communal nature of the federation and the principles upon which the EU is founded will be safeguarded and respected throughout the island. The Federal constitution shall be the supreme law of the land and will be binding on all the federation’s authorities and on the constituent states. Union in whole or in part with any other country or any form of partition or secession or any other unilateral change to the state of affairs will be prohibited.

    Μου αρέσει!

    • strovoliotis permalink*
     Φεβρουαρίου 6, 2014 07:14

     Δεν μπορείς να το δεις ξεκάρφωτα: όταν κερδίζεις τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κράτους όπως όλα τα άλλα κράτη, ειναι σαφές πως αυτή η αναφορά αφορά μόνο την εσωτερική οργάνωση του ενός μόνο κράτους.

     Μου αρέσει!

 2. mike permalink
  Φεβρουαρίου 5, 2014 23:34

  σε περιπτωση μιας οποιασδηποτε λυσης πολυ πιθανον να την παθετε οπως οι εοκαβτζηδες το 74 που ενομιζαν οτι με το πραξικοπημα ηρθε η ενωση. κατσετε να γινει η λυση να αποδειχθει λειτουργικη και να επανενωνει τον τοπο και μετα πανηγυριζετε 🙂

  Μου αρέσει!

  • Φεβρουαρίου 5, 2014 23:42

   Να την πάθουμε; Κανεί πιον!

   Μου αρέσει!

   • mike permalink
    Φεβρουαρίου 6, 2014 00:06

    εχεις πολλα να παθεις με συνεταιρους τους τουρκους. μακαρι να ‘λυθει’ και θα εχει πολλα επεισοδια!

    Μου αρέσει!

    • strovoliotis permalink*
     Φεβρουαρίου 6, 2014 07:16

     Πολλά παθαίνουμε και χωρίς τους Τούρκους,

     Κρίνω ως θετική τη στάση και την ευχή σου mike γιατί αν δεν είναι έτσι, ξέρεις που οδηγεί η λογική προέκταση του προβληματισμού σου…

     Μου αρέσει!

 3. strovoliotis permalink*
  Φεβρουαρίου 6, 2014 07:20

  Ειλικρινά, προτιμώ να ασχολούμαι με τα όποια πρακτικά προβλήματα θα φέρει μια λύση του Κυπριακού, παρά το βολικό άλλοθι της μη λύσης.

  Μου αρέσει!

 4. Takis Hadjidemetriou permalink
  Φεβρουαρίου 6, 2014 09:35

  Πρέπει να τελειώσει η υπόθεση με το ανακοινωθέν για να μπούμε σε συνομιλίες. Εκεί θα κριθουν οι πλευρές αναλογα με τις θέσεις που θα υποστηρίξουν. Τίποτα δεν είναι βεβαιο όμως θα πρέπει η πλευρά μας να μετασχει με προοπτική τη λύση.

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 6, 2014 11:14

   Σωστά. *Αν* όμως ξεκινήσουν με ένα τέτοιο συμφωνημένο ανακοινωθέν, θα ειναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα!

   Μου αρέσει!

 5. Φεβρουαρίου 6, 2014 10:14

  Νομίζω ότι βιάζεσαι να ανακυρήξεις το βατερλώ, των «λυσοφοβικών» , για τους εξής απλούς λόγους

  1. Εκ των πραγμάτων, δεν θα είναι ικανοποιημένοι από το κοινό ανακοινωθέν. Δεν άκουσα ειδήσεις – φαντάζουμε ότι τα ΜΜΕ, θα αρκέψαν είδη τον πόλεμο…
  2. Δεν είναι το πρώτο ανακοινωθέν που είχαμεν ως τωρά. Είχαμεν τα μακαρίου-ντεκτας, κυπριανού ντεκτάς, τάσσου ταλάτ, χριστόφια ταλάτ, τζαι τωρά νίκου -έρογλου…. Μέχρι τούτο να γίνει σχέδιο , τζαι να περάσει τζαι που χωριστά δημοψηφίσματα έσσιει δρόμο πολλύ.
  3. Παρετά ο νικολάκης τη συγκυβέρνηση, τζαι ίσως να πρέπει ο νίκος να θκιαλέξει μεταξύ κυπριακού ή τροίκας….

  Βατερλώ, για να μαι ειλικρινής δεν βλέπω.

  Επί της «ουσίας» (που καθώς είπα πολλές φορές, δεν βλέπω καμιάν ουσία σε κανένα ανακοινωθέν).
  Ο νίκος εξεκίνησεν μια προσπάθεια η οποία ήταν καταδικασμένη που την αρκή.
  Δηλαδή να πετύχει ένα τέθκιο «ξεκαθάρισμα της βάσης» που θα ικανοποιούσεν το δηκο.
  Πράμα αδύνατον, αφού τούτα τα ζήτηματα (που τα αναδείξαμεν ως σημαντικά) είτε λύουνται μέσω μιας επικοδομιτικής ασάφειας είτε μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων…

  Αν τζαι βαρκούμαι να μιλώ για τούτα, τζαι ούτε τα πολοκαταλάβω – που μιαν γλίορη αναγνωση,
  – επέτυχε τα τρια σινγκολς … με κάποιες ουρές
  – η παπαριά της συνέχειας της δημοκρατίας παραμένει αδιευκρίνιστη
  – τζαι το κατάλοιπο, το έδωκε στους τκς

  Οπόταν τι ακριβώς «εξεκαθάρισεν;»
  Δια καμιάν κατεύθυνση το ανακοινωθέν στο εδαφικό ; στους έποικους ; στες εγγυήσεις ; οχι.
  ή (όπως έγινε τζαι με τους χριστοφια-ταλατ) θα αποτρέψει τον έρογλου να καταθέτει «συνομοσπονδιακές» προτάσεις ; Πάλε οχι.

  Τέλος πάντων. Αν τελικά το υπογράψουν, το σημαντικό είναι ότι προχωρούν στην «έναρξη των συνομιλιών»… Με τον έρογλου… τζαι με μια τουρκιά σε κρίση…. τζαι με μια οικονομική κρίση στα δικά μας…..

  Το άλλο που φαίνεται, είναι ότι εν διαθετιμένος ο «διεθνής παράγοντας» να πιέσει για λύση… Που σημαίνει, πίεση θα φάμεν ούλλοι που γυρώ….
  Το οποίον μπορεί να σημαίνει ότι οι ηγέτες θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν όμως στη συνείδηση του κόσμου θα περάσει ότι το σχέδιο ήρτεν μετά από πιέσεις….

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 6, 2014 11:22

   Στέλιο, προτιμώ να στέλνω θετικά μηνύματα 🙂

   Χωρίς να είμαι ούτε εγώ ειδικός, νομίζω πως η συνταγματική πτυχή του Κυπριακού καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.

   Εδάφη και έποικοι θα παίξουν στο παζαρλίκκιν.

   Η πιθανή στάση του Έρογλου εκ των πραγμάτων προκαλεί ανησυχία, άνκαι εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο είναι ο δεσποτισμός του Ερντογάν η ουσιαστική του φθορά, αλλά και η αποσύνδεση του από τυχόν διλήμματα μεταξύ Κύπρου και ΕΕ…

   Για τα άλλα που μιλάς Στέλιο, για τα ΜΜΕ, για τις πιέσεις για τις ασάφειες κλπ, ε, τούτα πάντα θα είναι εδώ. Δεν μπορεί να γίνει μια διαδικασία από το μηδέν.

   Μου αρέσει!

 6. Φεβρουαρίου 6, 2014 10:44

  Σημμασια σημερα δεν εχει τοσο το ανακοινωθεν αυτο καθεαυτο αλλα τι θα καμει το ΔΗΚΟ. ΑΝ φύγει εγω κοβω το χερι μου (Ή όποιν αλλον μελος του σωματος μου) οτι το ΑΚΕΛ θα δωσει καλυψη και υποστηριξη στον Νικο.
  Δυστυψως καλα καλα δεν αρκεψε η διαπραγματευση τζαι ο Νίκαροςς αρκεψεν τις υποχωρησεις. Ο καθενας ερμηνευει οπως του συμφερει και ο Θεος ο βοηθός
  ΘΕΟΣ ΜΕΖΟΥΜΑΝ ΜΠΙΛΒΑΝΤ

  Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 6, 2014 11:23

   Σε ποιες υποχωρήσεις αναφέρεσαι αγαπητέ;

   Και αν το ΑΚΕΛ στηρίξει τον Νίκαρο, αυτό θα ειναι ό,τι καλύτερο!

   Μου αρέσει!

  • strovoliotis permalink*
   Φεβρουαρίου 6, 2014 11:23

   Τζιαι τι είναι τούτον:

   ΘΕΟΣ ΜΕΖΟΥΜΑΝ ΜΠΙΛΒΑΝΤ

   Μου αρέσει!

   • Φεβρουαρίου 7, 2014 09:58

    Μτφ. «Μονο μετρητα»(εβραική παροιμια)

    Το Κ.Κ.Ελλαδος εβγαλε ανακοινωση για το ανακοινωθεν -Εναντιον
    Το αδελφο κομμα στην Κυπρο είναι -Υπερ
    Εγώ είμαι -Ουδέτερος Δεν ενθουσιάζουμε ούτε με το Νίκο και τα ταξιδάκια του στην Αθήνα ούτε με το ΑΚΕΛ. Η υποχωρηση ομως εγκειται στο ότι έχει απαλειφει πληρως η φράση «ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. εκει ειναι που θα στηριχτουν οι τουρκοι για μια χαλαρη ομοσπονδια (κατ ουσιαν μια κεκαλυμμενη συνομοσπονδια) Κατα τα αλλα ο καιρος ειναι ηλιολουστος και ευαηλος

    Μου αρέσει!

 7. Φεβρουαρίου 6, 2014 11:22

  Επειδή η βλακεία εν αήττητη, εννά εκφράσω τζιαι εγώ τες επιφυλάξεις μου περί «βατερλώ» των απορριπτικών. Αλλά που την άλλην, επιτέλους, μπορεί να πούμεν ότι ο «κύβος ερρίφθη». Αν αποχωρήσει το ΔΗΚΟ τζιαι κάμει εδεκο-λιλληκκικο μέτωπον απόρριψης, εννά παιχτεί το παιχνίδιν με ανοιχτά χαρτιά πλέον. Τζιαι εννά δούμεν τζιαι τες προτεραιότητες του ΑΚΕΛ.
  Είχα το πει τζιαι παλιά. Ο κόσμος δακάτω, τζιαι που τες θκιό πλευρές του συρματοπλέγματος, εν ανίκανος τζιαι ανάξιος να αποφασίζει με δημοψηφίσματα. Παρά να καρτερούμεν στον αιώναν τον άπανταν να ωριμάσει αρκετά η κατάσταση για κάτι τέθκοιον, καλλίττερα να γίνει όπως με το κούρεμαν. Να έρτει η «συμφωνία» όπως τη ζινιshιαν του κουρέματος. Τζιαι αν εν μάγκες οι κυπραίοι ας φκουν στους δρόμους να την ανατρέψουν. Αλλά σιγά μεν…
  Τούτες ούλλες τες νομικίστικες μαλακίες περί «ουρών» τζιαι ανακοινωθέντων τζιαι «singles» εγώ ακούω τα βερεσέ. Επρηστήκαν κοινώς για το τι λαλεί έναν κολόχαρτον που εσυντάξαν κάτι δικηγόροι. Η πραγματική λύση θα έρτει στες δεκαετίες μετά τη συμφωνίαν. Καμμιά συμφωνία εν θα φέρει καμμιάν λύσην που μόνη της.
  Ο Άντρος ως τωρά πάντως φαίνεται τσιάκκος. Τώρα να δούμεν…

  Μου αρέσει!

 8. strovoliotis permalink*
  Φεβρουαρίου 6, 2014 11:27

  Συμφωνώ με την κατάληξην σου Μιχάλη – το ΑΚΕΛ με ξαφνιάζει ευχάριστα σε αυτό το θέμα. Το ΔΗΚΟ λέει θα αποχωρήσει,αλλά που να πάει; Μακρυά από την κυβέρνηση; Μακρυά από την εξουσία; Στις επάλξεις με τον Λιλλήκκα; Να πάει να έβρει το ΑΚΕΛ;

  Στις θέσεις σου για το δημοψήφισμα συμφωνώ, αλλά είναι πλέον μέρος της διαδικασίας…

  Μου αρέσει!

Trackbacks

 1. Η εθνικιστική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στο Κυπριακό: μαζί με τον Καμμένο και τον Φ. Κρανιδιώτη, σε διάσταση με την Κυπριακή Αριστερά |
 2. Η εθνικιστική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ στο Κυπριακό: μαζί με τον Καμμένο και τον Φ. Κρανιδιώτη, σε διάσταση με την κυπριακή Αριστερά |
 3. «Το Κοινό ανακοινωθέν ιστορικό επίτευγμα» του Χρυσόστομου Περικλέους. | Στροβολιώτης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: