Skip to content

Το δικαίωμα της απεργίας ως ανάρμοστο υπερόπλο

Μαΐου 7, 2015

Φίλος στο ΦΒ, με προκάλεσε χτες να σχολιάσω το πιο κάτω άρθρο από την Stockwatch. Το θέμα είναι σημαντικό, θεωρώ πως ενώ το δικαίωμα στην απεργία είναι μεν κατοχυρωμένο, ιεραρχικά βρίσκεται ντε φάκτο  *πιο* κάτω από το δικαίωμα του πολίτη στις ουσιώδεις υπηρεσίες που προσφέρει το κρατος. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε έχουμε  στρέβλωση και κατάχρηση που πρέπει να διορθωθεί. Το σχόλιο αυτό γίνεται πιο επίκαιρο με δεδομένο πως σήμερα παραλύουν οι υπηρεσίες υγείας του κράτους – με επίκληση μάλλον «θολών» αιτημάτων.

 

Παραθέτω την απάντηση μου, η οποία νομίζω αξίζει τον κόπο να «καδρωθεί» πέραν του ΦΒ και σε ανάρτηση στο ιστολόγιο.

« Όταν μιλάμε για ουσιώδεις υπηρεσίες σε ένα αστικό κράτος με ανεπτυγμένο καπιταλισμό, σημαίνει πως μιλάμε ντε φάκτο για εργαζόμενους που είναι σε καλύτερη μοίρα από τους περισσότερους άλλους εργαζόμενους, με ελάχιστο κίνδυνο να χάσουν τα βασικά μισθολογικά και άλλα τους ωφελήματα.

Θεωρώ πως κάτω από αυτές τις συνθήκες, η απεργία σε αυτές τις υπηρεσίες αποτελεί υπερόπλο που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα πολύ στενά συμφέροντα μιας πολύ τυχερής τάξης πολιτών σε βάρος του συνόλου. Αν εγώ ανήκα σε αυτή την τάξη προφανώς και δεν θα ήθελα να χάσω το υπερόπλο μου!

Γενικότερα, αν ιδεολογικά, ή απολύτως συμφεροντολογικά ανήκεις σε αυτή την τάξη, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα – ο συντηρητισμός πάντα ευνοεί το στάτους κβο. Αν από την άλλη βλέπεις ευρύτερα το συμφέρον το συνόλου ως τον επιθυμητό στόχο, τότε σαφώς χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση και περιορισμός αυτού του υπερόπλου.»

Το σχετικό άρθρο είναι εδώ:

 

Ρύθμιση απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/05/2015 10:53
Προσχέδιο νομοσχεδίου για την απαγόρευση των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες, ετοίμασε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) το οποίο έθεσε ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας.

Σκοπός του νόμου είναι η ορθολογική ρύθμιση του δικαιώματος στις ουσιώδεις υπηρεσίες ώστε χωρίς να αφαιρείται το δικαίωμα της απεργίας, να διασφαλίζεται ότι η άσκηση του θα είναι η έσχατη λύση και ότι στη διάρκεια της δεν θα απειλείται η ζωή, η υγεία, η ασφάλεια ή η ευημερία μέρους ή όλου του πληθυσμού.

Στο νομοσχέδιο ορίζονται 11 δραστηριότητες, υπηρεσίες ως ουσιώδεις, ενώ παρέχεται στο υπουργικό συμβούλιο η δυνατότητα κήρυξης και άλλων υπηρεσιών ως ουσιωδών.

Απαγορεύονται μορφές απεργίας όπως η αυθόρμητη, η πολιτική, η λευκή, η συμπαθείας, η rotating (διαδοχική) και η work – to – rule ( εργασία σύμφωνα με το γράμμα των κανονισμών).

Απαγορεύεται επίσης η απεργία για διαφορά μεταξύ εργοδοτουμένων. Απαγορεύεται τέλος η απεργία για διαφορά δικαιωμάτων αφού η απόφαση της διαιτητικής επιτροπής θα είναι δεσμευτική. Δηλαδή επιτρέπεται απεργία μόνο για διαφορά συμφερόντων.

Συστήνεται εννεαμελής μόνιμη επιτροπή διαιτησίας (4 εργοδοτικοί, 4 εργατικοί και ένας από την κυβέρνηση ως πρόεδρος) εξαετούς θητείας η οποία έχει εξουσία να επιλαμβάνεται όλων των διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση των οποιωνδήποτε άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Επιλαμβάνεται εντός 3 ημερών και εκδίδει απόφαση εντός ενός μηνός.

Οι αποφάσεις της μπορούν να είναι ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση διαφοράς δικαιωμάτων είναι δεσμευτικές.

Οι αποφάσεις της επί διαφορών συμφερόντων δεν είναι δεσμευτικές και αν απορριφθούν από κάποιο μέρος τότε μπορούν να ληφθούν απεργιακά ή ανταπεργιακά μέτρα αφού όμως δοθεί 15ήμερη προειδοποίηση και παρέλθουν 30 μέρες από την απόρριψη της απόφασης της επιτροπής.

Σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας πρέπει να διατηρείται προσωπικό για διασφάλιση παροχής ελάχιστων επιπέδων της ουσιώδους υπηρεσίας σε όλο τον πληθυσμό.

Σε περίπτωση παράβασης των ουσιωδών διατάξεων του νόμου, προβλέπονται κυρώσεις.

«Η εθελοντική ρύθμιση ενός τόσο σημαντικού για την κοινωνία και οικονομία θέματος, στηρίζεται σε μερικές θεμελιώδεις παραδοχές, υποθέσεις, η βασικότερη των οποίων είναι η ύπαρξη υπεύθυνων και σοβαρών συντεχνιών που δραστηριοποιούνται στα έργα και τις υπηρεσίες που θεωρούνται ουσιώδη. Δυστυχώς η εμπειρία δεν επιβεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών που προβλέπονται από «συμφωνίες κυρίων» όπως είναι ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων, η «συμφωνία για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες» ή και άλλα θεσμικά πλαίσια αποδείκτησαν ανεπαρκείς και ατελέσφοροι στην περίπτωση διαφορών στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

«Αποτέλεσμα τούτου ήταν αρκετές φορές να αφεθεί το κοινωνικό σύνολο εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο στέρησης ζωτικών για τη διαβίωση του υπηρεσιών λόγω αλόγιστης χρήσης του δικαιώματος της απεργίας από μικρές ή και μεγάλες ομάδες εργαζομένων που στελεχώνουν τους οργανισμούς αυτούς ή νευραλγικά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας», προστίθεται.

«Η νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες έχει συνεπώς καταστεί επιβεβλημένη. Να σημειωθεί ότι η μοναδική νομοθετική ρύθμιση σε ουσιώδη υπηρεσία έχει εισαχθεί τον Μάρτιο του 2012 και αφορά τα αεροδρόμια και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και αντιμετώπισε κατά τρόπο αποτελεσματικό τις διαδοχικές απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας την περίοδο εκείνη».

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εάν οι συντεχνίες επιλέξουν να συμπεριφερθούν ανεύθυνα, η πολιτεία είναι πλήρως ανοχύρωτη. Η μόνη προϋπόθεση για να είναι νόμιμη οποιαδήποτε απεργία είναι να συγκληθεί γενική συνέλευση των μελών της συντεχνίας που επηρεάζονται από την εργατική διαφορά, να γίνει μυστική ψηφοφορία και το αποτέλεσμα της να είναι υπέρ της απεργίας, έστω και με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Το κείμενο ενσωματώνει τις κατευθύνσεις και οδηγίες επί του θέματος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) αφήνοντας ανέπαφο το υφιστάμενο σύστημα εργασιακών σχέσεων της χώρας επιτρέποντας την προσφυγή σε απεργία μόνο για τους λόγους που και ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων επιτρέπει, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εργατικών διαφορών προβλέπει δεσμευτική υποχρεωτική διαιτησία, όπως ακριβώς επιτάσσει και ο κώδικας.

«Καθώς η κοινή γνώμη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις θεωρούμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ μικρά και κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη μεγάλη προσπάθεια των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου για οριστική έξοδο από την πρωτόγνωρη κρίση», τονίζει η ΟΕΒ.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα τεκταινόμενα κατά το τελευταίο διάστημα στους οργανισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης και ιδιαίτερα στα λιμάνια και στην ηλεκτρική ενέργεια.

«Ιδιαίτερα προβληματικός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιες συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στους οργανισμούς αυτούς, αποδεικνύοντας επανειλημμένα την απροθυμία τους να σεβαστούν τα εργασιακά θέσμια και να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει», σημειώνει.

«Καταφεύγοντας κατά το δοκούν και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εργατική διαφορά, σε διαδοχικές ή επαναλαμβανόμενες απεργίες, πλήττουν βάναυσα την αιμάσσουσα οικονομία, εκβιάζουν το κοινωνικό σύνολο με στόχο τη διαιώνιση των προνομίων τους και ομηροποιούν το κράτος προκαλώντας τον διεθνή διασυρμό του», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, έναντι αυτής της «ασύδοτης συμπεριφοράς» και του «ετσιθελισμού» των μειοψηφιών που νέμονται τον εθνικό πλούτο των ημικρατικών οργανισμών, η πολιτεία είναι εντελώς ανοχύρωτη. Σημειώνει ότι με μοναδική εξαίρεση τα αεροδρόμια και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας για τα οποία ψηφίστηκε αποτελεσματική νομοθεσία τον Μάρτιο του 2012, σε όλους τους άλλους τομείς ουσιωδών υπηρεσιών οι συντεχνίες μπορούν ανενόχλητες να παραλύουν κάθε δραστηριότητα πλήττοντας κράτος και κοινωνία έως ότου γίνουν αποδεχτοί οι όροι τους.

Αναφέρει ότι η «συμφωνία για τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες» η οποία συνομολογήθηκε από την ΟΕΒ και τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ με την προσυπογραφή του υπουργείου εργασίας τον Μάρτιο του 2004, δυστυχώς ουδέποτε έγινε σεβαστή από τις συντεχνίες που δρουν στους επηρεαζόμενους οργανισμούς.

 

 

Advertisements
5 Σχόλια leave one →
 1. strovoliotis permalink*
  Μαΐου 7, 2015 13:52

  Οι γελοίες δικαιολογίες για τη σημερινή απεργία:

  Στο «γύψο» για 4 ώρες τα νοσοκομεία

  Παραλύουν σήμερα για 4 ώρες, από τις 7:30 μέχρι τις 11:30 το πρωί, τα δημόσια νοσηλευτήρια, λόγω της στάσης εργασίας κυβερνητικών ιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών καθώς και των εργαζομένων στον κλάδο τεχνολόγων, ακτινολόγων, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, πυρηνικής και ακτινοθεραπείας.

  Το υπουργείο υγείας σε χθεσινή του ανακοίνωση ανέφερε πως τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργήσουν, κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας, με προσωπικό ασφαλείας.

  Επίσης τα σοβαρά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών θα αποστέλλονται σε νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα, για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

  Η παγκύπρια συντεχνία ιατρών ΠΑΣΥΚΙ με χθεσινή ανακοίνωση της αναφέρει ότι το ΔΣ της οργάνωσης που συνήλθε χθες αποφάσισε να ενεργοποιήσει την απόφαση της γενικής συνέλευσης για κλιμακωτά δυναμικά μέτρα.

  «Ως πρώτο βήμα προχωρεί σε 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας αύριο Πέμπτη 07 Μαΐου 2015 από τις 7:30 έως τις 11:30», προστίθεται, και υπογραμμίζεται πως «στόχος μας δεν είναι η ταλαιπωρία των ασθενών, αλλά η διεκδίκηση ποιοτικής φροντίδας για όλους, παράλληλα με αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας».

  Πυρά και απεργία νοσηλευτών

  Ο Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ κάνουν λόγο, σε σημερινή ανακοίνωση, για «προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης καθώς και παραπληροφόρησης», τις τελευταίες μέρες, «με προφανή στόχο να στραφούν οι πολίτες κατά των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία».

  Η ανακοίνωση αναφέρεται στα θέματα που οι δυο κλάδοι έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν με δυναμικά μέτρα, ενώ ζητείται όπως κάποιος αρμόδιος υποδείξει τα αιτήματα τους που έχουν ικανοποιηθεί «όπως αφήνεται να νοηθεί».

  Στην ανακοίνωση σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως οι νοσηλευτές απεργούν γιατί ο μεγάλος φόρτος εργασίας που δέχονται τα κρατικά νοσοκομεία, λόγω της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την ελλειπή στελέχωση, τόσο σε νοσηλευτικό όσο και άλλο προσωπικό, καθώς και τα συσσωρευμένα προβλήματα των νοσοκομείων, «δεν μας αφήνουν περιθώριο να μην προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις».

  «Απεργούμε γιατί θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία να ενδυναμωθούν και να στελεχωθούν σωστά ώστε ο κύπριος πολίτης να απολαμβάνει την ποιοτική φροντίδα υγείας που του αξίζει σε συνθήκες ασφάλειας. Απεργούμε γιατί πέραν των 900 νοσηλευτών υπηρετούν ως έκτακτοι χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική αποπαγοποίησης των κενών θέσεων, ενώ σε άλλες υπηρεσίες έχουν ήδη αποπαγοποιηθεί εκατοντάδες θέσεις και έπονται και άλλες», προστίθεται.

  Επίσης, όπως σημειώνεται, οι νοσηλευτές απεργούν γιατί 185 συνάδελφοί τους από το 2010 έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διορισμού τους από την ΕΔΥ και παρά τις προσπάθειες που γίνονται, δεν διαφαίνεται διάθεση από τους αρμοδίους να ασχοληθούν με το θέμα ώστε οι συνάδελφοι να διοριστούν.

  «Απεργούμε γιατί πέραν των 450 νοσηλευτών έχουν συμπληρώσει 24 μήνες υπηρεσία και το κράτος, άδικα, παράνομα και παράτυπα, συνεχίζει να τους αποκόπτει 10% από τον μισθό τους, πέραν των άλλων αποκοπών που έχουν επιβληθεί σε όλους μας. Απεργούμε γιατί 350 νοσηλευτές έχουν συμπληρώσει 30 μήνες συνεχούς υπηρεσίας (αρκετοί από αυτούς ήταν στην υπηρεσία προ του 2012), όμως ο νόμος που θεσπίστηκε το 2012 από τη βουλή των αντιπροσώπων τους στερεί το δικαίωμα να μετατραπούν σε ‘εργοδοτουμένους επ’ αορίστου’», σημειώνεται.

  Ακόμη αναφέρεται πως οι νοσηλευτές απεργούν γιατί υπάρχει σοβαρό διοικητικό κενό, αφού πέραν των 180 θέσεων ανέλιξης είναι κενές, και η διοικητική κάλυψη, τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο νοσοκομείων, πάσχει, γιατί «με τις προθέσεις που υπάρχουν περί αυτονόμησης αυτό που διαβλέπουμε είναι ότι σταδιακά τα δημόσια νοσοκομεία θα πέσουν σε μαρασμό και κλείσιμο» και γιατί ο κύπριος πολίτης έχει δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς φροντίδας υγείας σε συνθήκες ποιότητας και ασφάλειας.

  Μου αρέσει!

  • Erito permalink
   Μαΐου 11, 2015 10:22

   Προφανώς τις θεωρείς γελοίες γιατί ή δεν έχεις ιδέα σε τι χάλι βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία και το τεράστιο βάρος που κρατά λίγος αριθμός εργαζομένων ή δεν σε νοιάζει καθόλου γιατί μια χαρά λεφτά έχεςι για ιδιωτικά. Ether way η βαρβαρότητα και ο φασισμός σας φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Θέλετε τον κόσμο εξαθλιωμένο για να πουλάτε και να αγοράζετε σε τιμές ευκαιρίας

   Μου αρέσει!

   • strovoliotis permalink*
    Μαΐου 11, 2015 22:25

    Ανοησίες, όπως ακριβώς και οι δικαιολογίες των απεργών. Που κλείνουν τα νοσοκομεία, τιμωρούν κυβέρνηση και βουλή γιατί τους φταίει η …βουλή! Ντροπή σας ρε!

    Επί της ουσίας δεν μπαίνω. Προφανώς αντιλαμβάνεσαι γιατί.

    Μου αρέσει!

    • Ανώνυμος permalink
     Μαΐου 12, 2015 23:55

     Το «ντροπή σας» το καλό το πήρε ο κύριος ΔεσμεύομαιΝαΜηΔεκτώΚούρεμαΚαταθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα. Το δικό σου είναι και φτηνό και κάλπικο.

     Μου αρέσει!

    • strovoliotis permalink*
     Μαΐου 13, 2015 06:21

     Το ντροπή σας αφορά επίσης και εκείνους που έφεραν την κατάσταση σε τόσο τραγικό σημείο που φτασαμε στο κούρεμα. Αν πρέπει να χρεωθεί ο Αναστασιάδης, είναι για την αδυναμία του να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος.

     Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: